Inriktningen mot väg- och vattenbyggnadsteknik erbjuder dig en framtida karriär ägnad åt formgivning, konstruktion och underhåll av vägar, gator, järnvägsspår, broar och tunnlar medan inriktningen mot arkitektonisk ingenjörskonst erbjuder möjligheten av en professionell roll i konstruktionen och analysen av byggnader, med fokus på utförandet på systemnivå och ur ett livscykelperspektiv.Byggnadssektorn har en långvarig inverkan på den anlagda omgivningen, och programmet i väg- och vattenbyggnad samt arkitektur tillgodoser ett välkänt behov av ingenjörer med kunskapen och förmågan att designa och konstruera infrastruktur, bostadshus och arbetsplatser med en optimal teknik vad gäller ekonomi och miljöpåverkan. Vi är övertygade om att masterprogramet i väg- och vattenbyggnad samt arkitektur kommer att förse dess studenter med en akademisk examen med internationellt önskvärd kompetens och med utmärkt framtidsvärde.Studenterna kommer att vara väl förberedda för en yrkeskarriär som konsulter och inom konstruktionsindustrin, både hos offentliga myndigheter som t.ex. Vägverket och banverket. Studenterna kommer ytterligare att kunna gå vidare till en akademisk forskningskarriär.Programmet inleds med mer grundläggande obligatoriska kurser, och rör sig under programmets gång mot valbara kurser och mer avancerad kunskap.Inriktningen mot väg- och vattenbyggnad ägnas åt tekniker för formgivning, konstruktion och underhåll av vägar, medan inriktningen mot byggnadsteknik ägnas åt konstruktion och analys av byggnader, med fokus på utförandet på systemnivå och i ett livscykelperspektiv.