Med tanke på programämnenas gränslösa karaktär, tränas akademikerna för karriärer inom fastighets-, styrelse- och konstruktionsförvaltningssektorerna både nationellt och internationellt. Akademikernas karriärval täcker diverse områden inom värdering, fastighetstaxering, fastighetsförvaltning och utveckling, konstruktions- och projektförvaltning, plan-, bygg- och miljölag, fastighetslag, och markförvaltning.Utexaminerade studenter kan se fram emot att arbeta inom organisationer såsom:- Konsultfirmor, banker, pensionsfonder, försäkringsbolag- Fastighets- och kapitalförvalningsbolag, utvecklingsbolag, fastighetsvärderingsbolag, och fastighetskapitalbolag- Infrastrukturella utvecklingsorganisationer- Fastighetsregistrering och fastighetsmyndigheter och andra relaterade tillsynsmyndigheter- Arkitekturfirmor, tekniska konsultbyråer, företag inom konstruktionsförvaltning, fastighetsbolag, byggbolag, förvaltningsorganisationer för klienter och anläggningar samt offentliga myndigheter.Programmet förbereder även studenter för doktorandstudier.Programmets läroplan täcker fyra terminers heltidsstudier. Det är inom programmets ramar möjligt att specialisera sig inom: Byggnadsprojektledning, fastighetsutveckling och markregistrering eller byggnads- och fastighetsekonomi. På vissa av kurserna i fastighetsutveckling och markförvaltning sker undervisningen på svenska.Den första terminen består för samtliga studenter inom programmet huvudsakligen av grundkurser. Efter första terminen är det möjligt att specialisera sig efter utbildningsbakgrund och intresse. Sista terminen ska studenterna skriva ett examensarbete.