Programmet är ett interdisciplinärt samarbete mellan KTH och GIH. Sveriges två ledande aktörer inom sina respektive vetenskapsområden med syfte att med både bredd och djup kunna förmedla kunskaper för förståelse och utveckling av ny teknik att användas inom såväl mätning av idrottsprestationer som inom hälso-, frisk- och sjukvården.