ICT Innovation är ett tvåårigt Mastersprogram med fokus på innovation och entreprenörskap kring information och kommunikations teknik. Programmet organiseras av EIT ICT Labs - en ny europeisk samarbetsorganisation för ledande universitet och industri inom EU:s ram. EIT ICT Labs använder ICT som ett central verktyg för att driva förändringen mot framtidens informations- och kommunikationssamhälle. Målet är att främja innovation och entreprenörskap i Europa inom området informations- och kommunikationsteknik (ICT) genom att både stimulera individen och generera hållbar ekonomisk tillväxt och sociala förbättringar i hela Europa. Studenter läser första eller andra året på KTH och alternerar detta med studier på TU Berlin, Aalto Univeristy, Univ. Paris Sud, TU Eindhoven, TU Delft, UTwente, Budapest University of technology, Univ. Rennes 1, University Pierre et Marie Curie, University of Trento, University of Nice Sophia Antipolis, Institute Telecom, University of Turku, Åbo Akademi University eller University College London, samt praktik på ett av EIT ICT Labs partnerföretag, som Ericsson, Nokia, Orange, Philips, SAP och Siemens. Det finns 7 inritningar inom detta program varav 5 ges på KTH: Människa Dator Interaktion och Design (HCID), Digital Media Teknik (DMT), Distribuerade Tjänster och System (DSS), Internettekniker och arkitekturer (ITA), samt Inbyggda System (ES).