Civilingenjörsprogrammet Energi - miljö - management i Linköping har sin bas i klassiska ingenjörsämnen men ger dig också nyskapande kompetens. Du får en förståelse för varför saker och ting sker, hur man kan förändra dem och vad konsekvenserna av dessa förändringar blir för individen, miljön och samhället. Du lär dig förutse problemen innan de hinner uppstå, lära dig hitta passande lösningar och visa på hur långsiktiga investeringar och hållbar utveckling gynnar hela samhället. Det syftar till att göra tekniken till ett av dina verktyg så att du på ett effektivt sätt kunna analysera problem, hitta den bästa lösningen, motivera varför den är rätt och få den genomförd. Du tränar detta under utbildningens gång genom projekt som utförs i nära samarbete med industrin.