För att nå en ökad hållbarhet krävs inte bara bättre teknik, utan också en större förståelse för energianvändning och produktion av el och värme. Detta program kombinerar teknik med kunskaper i affärsnytta och management verksamhetsstyrning på svenska. Den kombinationen finns bara på Linköpings universitet. Första året läser du kurser i miljöteknik och energisystem parallellt med kurser i matematik, teknik, programmering och management. Därefter fördjupar du dina kunskaper inom energisystem, energi- och miljöteknik. I slutet av år tre genomför du ett större projekt där du får använda dina kunskaper för att lösa praktiska problem. Till årskurs fyra väljer du en masterprofil inom hållbart företagande, systemverktyg för hållbar utveckling, eller teknik för hållbar utveckling. Som färdig civilingenjör är dina kunskaper hett efterfrågade. Energiexpert, energi- och miljökonsult, projektledare eller affärsanalytiker är exempel på yrken som väntar dig.