Matematik, teknik och ekonomi är lika centralt i denna internationella variant av vårt klassiska civilingenjörsprogram i industriell ekonomi, men här vässar vi utbildningen med tekniska språkkurser, ett obligatoriskt utlandsår och en internationell examen helt enkelt en unik mix för dig som siktar på en global karriär. Språkkurserna i spanska, franska, tyska, japanska eller kinesiska fokuserar på teknisk kommunikation, inför det obligatoriska utlandsåret i årskurs tre. Om du läser minst hälften av kurserna på det valda språket får du dessutom en internationell examen. Det fjärde året väljer du att fördjupa dig inom en av totalt åtta olika masterprofiler som tack vare vårt nätverk ger dig en stark koppling till näringslivet. Som färdig civilingenjör i industriell ekonomi med internationell inriktning är du mycket attraktiv för företag som verkar globalt. Du kan antingen jobba från Sverige mot den internationella marknaden, eller så åker du ut och arbetar på ett lokalt kontor utomlands.