Civilingenjörsprogrammet i Informationsteknologi i Linköping är en unik utbildning inom IT-området. Utöver de tekniska kurserna i nätverk, kommunikation och säkerhet läser du ledarskap, entreprenörskap, presentationsteknik, etik och gruppsykologi. Ni arbetar i grupp med verklighetsanknutna problem och du får praktisk erfarenhet av samarbete, ledarskap och gruppdynamik.