På detta program lär du dig att se mönster, identifiera flaskhalsar och skapa system som gör att samhällets transporter, kommunikation och logistik flyter bättre. En viktig del av utbildningen handlar om att lära dig använda matematik, från grundläggande analys och algebra till simulering av persontrafik och optimering av godsflöden. De två sista åren tillämpar du dina kunskaper i optimering och simulering genom att kombinera kurser från de tre masterprofilerna. Som civilingenjör med spetskompetens inom hållbara transportsystem kan du jobba med att analysera flödet av produkter och information, utveckla strategier för hur företag ska hantera sin logistik på ett effektivare sätt, eller planera persontransporter för att minska miljöbelastningen. Var du än hamnar så får du stor nytta av din analytiska förmåga, ditt strategiska tänkande och dina tekniska färdigheter.