Självkörande fordon, automatiska lager och sakernas internet är inte längre en avlägsen framtidsvision. Det händer här och nu, och det behövs civilingenjörer med rätt kompetens som driver utvecklingen vidare mot smartare, effektivare och mer hållbara transportsystem. Du får lära dig att se mönster, identifiera flaskhalsar och skapa system som gör att samhällets transporter, kommunikation och logistik flyter bättre. Matematik är ett viktigt inslag, från grundläggande analys och algebra till simulering av persontrafik och optimering av godsflöden. De två sista åren tillämpar du dina kunskaper i optimering och simulering genom att kombinera kurser från de tre masterprofilerna. Som färdig civilingenjör med spetskompetens inom hållbara transportsystem kan du analysera flödet av produkter och information, utveckla strategier för hur företag ska effektivisera sin logistik, eller planera persontransporter för minskad miljöbelastning. Vilken tjänst du än väljer kommer du att ha stor nytta av din analytiska förmåga, ditt strategiska tänkande och dina tekniska färdigheter.