Civilingenjörsutbildningen i teknisk biologi i Linköping erbjuder både tekniskt kunnande och de insikter som krävs för att utnyttja biologiska system i tekniska tillämpningar. Såväl biologi- som teknikkurserna är breda och gränsar till den egentliga biotekniken, det vill säga läran om den levande cellens användning i industri och medicin. Denna bredd ger dig möjlighet att handskas med de stora tekniska utmaningarna som uppstår i gränsområdena mellan ämnena. Du får dessutom de arbetsredskap som behövs för kommunikation över traditionella ämnesgränser.