Är du en kreativ och nyfiken på teknik och elektronik så kan det här programmet forma din framtid! Grunden i detta program består av kurser i analog och digital elektronik, datorteknik, matematik, programmering, mätteknik och reglerteknik. Varje år genomför du minst ett större projekt i grupp där ni går från idé till färdigt system via simulering, konstruktion, testning och dokumentation. Hela processen är anpassad efter arbetssättet på dagens elektronikföretag och ger dig värdefull erfarenhet inför yrkeslivet. Efter examen kan du arbeta med elektronik­konstruktion, programmering och testning inom elektronik, telekommu­nikation eller IT. Du kan vara med och skapa nya produkter eller utveckla och förbättra befintliga.