Sikta på ett yrkesliv i hetluften! Utveckla framtidens flygtransporter, eller arbeta som logistiker inom andra verksamheter. Logistik inom flygsektorn handlar om att transportera passagerare, bagage och gods på ett effektivt sätt – vilka rutter som ska trafikeras, hur biljetter ska prissättas, men också om hur flygplatser och luftrummet kan utnyttjas optimalt. Matematik, industriell ekonomi och logistik ger dig grunderna inför senare kurser inom air traffic management, flygplatslogistik, optimering, simulering och hållbar utveckling. Flygplatser och flygbolag har många arbetsuppgifter kopplade till logistik, exempelvis marknadsanalyser, planering av nya terminaler, tilldelning av gater till ankommande flygplan. Men du kan också jobba som logistiker inom industri, servicenäring eller offentlig verksamhet.