Här lär du dig att använda verktygen för grafisk design. Designarbetet innebär studier i hur marknaden ser ut och vilka kanaler som kan användas för att nå den tänkta målgruppen. Du läser allt från tekniska kurser i digital bildhantering och online-publicering till konstvetenskap, företagsekonomi och immaterialrätt. Du arbetar mycket i grupp med verklighetsanknutna projekt och lär dig gruppdynamik och projektmetodik parallellt tidsplanering, budgetplanering och konflikthantering. Efter examen kan du arbeta med grafiska profiler, varumärkesutveckling, formgivning av marknadsförings- och informationsmaterial eller design av grafiska användargränssnitt för olika plattformar.