Logistik handlar om att att få rätt saker till rätt plats vid rätt tillfälle. Effektiv logistik är en förutsättning för att samhällets invånare ska få god service till en acceptabel kostnad. I det här programmet möts logistik, ekonomi och samhällsvetenskap. Du lär dig analysera problem, får förståelse för företagande och samtidigt en vidare syn på omvärlden genom det samhällsvetenskapliga inslaget. De första årens kurser ger dig en kunskapsbas i logistik och tillämpad matematik, industriell ekonomi samt samhälls- och trafikplanering. Du lär dig också om logistikens betydelse för hållbar utveckling. Mot slutet av utbildningen kan du även välja kurser inom entreprenörskap, ledarskap eller kvalitet. Som färdig logistiker kan du arbeta på en logistikavdelning, eller med produktions-, transport- och personalplanering. Andra vanliga arbetsområden är projektledning, IT, organisationsutveckling och inköp.