I kursen behandlas hur globala kulturella, sociala, politiska och ekologiska utmaningar samverkar med genusrelaterade frågor. Kursen utgår både från perspektiv från globala nord och globala syd och kombinerar vetenskapliga källor med kunskap från gräsrotsorganisationer. I kursen ingår också att analysera texter och visuellt material med utgångspunkt i kritisk teori, postkolonial och dekolonial feministisk hermeneutik samt litteratur-, konst- och filmkritik.