Den äldre litteraturens historia ger dig en introduktion till den västerländska litteraturens historia från äldsta tid till och med 1600-talet. Du studerar viktiga perioder, genrer och litteraturens sociala, kulturella och mediala villkor under den aktuella tidsperioden, och lär dig att kritiskt analysera och tolka litterära texter från olika tider och i skilda genrer. I kursen varvas föreläsningar med seminarier och övningsuppgifter där du på ett mer handfast sätt utforskar litteraturens historiskt skiftande uttrycksformer.