I kursen behandlas konstvetenskapens historiska framväxt, dess historieskrivning och hur byggnader, konstverk och andra visuella gestaltningar har tolkats över tid. Målet är att få fördjupad kunskap i ämnets forsknings- och tolkningstradition ur ett historiskt och teoretiskt perspektiv.