I kursen behandlas aktuell forskning inom fältet konstvetenskap och visuell kultur. Genom att läsa vetenskapliga texter, framförallt doktorsavhandlingar, syftar kursen till en ökad förståelse för ämnets forskningsläge samt dess teori och metod i vår samtid.