Kursen behandlar det kollektiva minnets visuella gestaltning i det offentliga rummet. Mer konkret handlar det exempelvis om hur minnesmonument, offentliga konstverk och byggnader i vår gemensamma miljö ger uttryck för samhällsideal, kulturella fenomen och historiska händelser. Målet är att ge ökad förståelse för det offentliga rummets sociala och kulturella betydelse utifrån ett gestaltnings- och kulturarvsperspektiv.