Kursen fokuserar på byggnadsverk och konstföremål som människan har skapat fram till 1750, i framför allt den västerländska kulturkretsen i ett historiskt och teoretiskt perspektiv. Såväl estetiska som stilhistoriska och tekniska aspekter läggs på studieobjekten och de sätts in i sitt idé- och kulturhistoriska sammanhang.