Kursen fokuserar/behandlar byggnadsverk och konstföremål som människan har skapat mellan 1750 fram till idag, i framför allt den västerländska kulturkretsen i ett historiskt och teoretiskt perspektiv. Såväl estetiska som stilhistoriska och tekniska aspekter läggs på studieobjekten och de sätts in i sitt idé- och kulturhistoriska sammanhang.