I kursen behandlas den tidiga modernismens visuella kultur avseende framförallt konst, arkitektur och design. I fokus är den europeiska utvecklingen och dess avtryck på Sverige omkring åren 1900-1930. Centrala riktningar, institutioner och enskilda aktörer studeras utifrån samtidens artefakter och texter samt genom senare tids litteratur.