Vill du gå vidare till en magisterexamen i kultur och mediegestaltning är detta kursen för dig.Kursen består av ett integrerat undersöknings- och gestaltningsprojekt där du dels skriver en akademisk magisteruppsats, dels genomför en produktion av något slag (en ljud- eller bildproduktion, en utställning, ett event eller något annat).Kursen förutsätter en kandidatutbildning i kultur och mediegestaltning (KSM) eller motsvarande utbildning, dvs både akademiska och produktions/gestaltningsinriktade kunskaper.Tillsammans med 30hp relevanta kurser ger kursen dig möjlighet att få en magisterexamen i kultur och mediegestaltning.Vem är du?Kursen riktar sig till dig som har en kandidatutbildning i kultur och mediegestaltning eller motsvarande område.