Vill du gå vidare till en magisterexamen i kultur och mediegestaltning är detta kursen för dig. Kursen består av ett integrerat undersöknings- och gestaltningsprojekt där du dels skriver en akademisk magisteruppsats, dels genomför en produktion av något slag (en ljud- eller bildproduktion, en utställning, ett event eller något annat). Kursen förutsätter en kandidatutbildning i kultur och mediegestaltning (KSM) eller motsvarande utbildning, dvs både akademiska och produktions/gestaltningsinriktade kunskaper. Tillsammans med 30hp relevanta kurser ger kursen dig möjlighet att få en magisterexamen i kultur och mediegestaltning. Vem är du? Kursen riktar sig till dig som har en kandidatutbildning i kultur och mediegestaltning eller motsvarande område.