Denna kurs handlar om hur frågor om det förflutna spelar roll i nutiden. Kursen har ett globalt perspektiv och en tvärvetenskaplig utgångspunkt. Den behandlar olika samhälls- och kulturvetenskapliga begrepp, teorier och perspektiv på hur minne och glömska, makt och motstånd uttrycks och diskuteras. Kursen innehåller både teoretiska studier och en mindre forskningsuppgift baserad på etnografiskt fältarbete.