Utbildningen syftar till att den studerande ska förvärva sådana kunskaper och färdigheter som erfordras för att kunna utöva kvalificerad psykoterapi-handledning och fungera som lärare i psykoterapiutbildningar på grund- och specialistnivå. Utbildningen omfattar såväl handledningsteori, färdighetsträningsmoment samt eget handlett handledningsarbete. Studenten ansvara själva för att ordna lämpligt psykoterapihandledningsärende. Undervisningen är upplagd enligt principer för PBL (Problembaserat Lärande). Utbildningen inriktar sig mot handledning inom Kognitiv-beteendeterapi eller Psykodynamiskt terapi.Undervisningen är schemalagd varannan fredag.Dessa tre grupper kommer sökande att placeras och antas utifrån:I första hand sökande med, vid ansökningstillfället, pågående psykoterapeutiskt arbete om minst 50% med inriktning mot PDT eller KBT.I andra hand sökande med vid ansökningstillfället, pågående psykoterapeutiskt arbete med mindre än 50% med inriktning mot PDT eller KBT.I mån av plats, övriga behöriga sökande utan pågående psykoterapeutisk verksamhet.