I samverkan med den internationella utvecklingsplattformen InGeniousoch ECIU (European Concortium of Innovative Universitets) arrangerar Linköpings universitet en för svenska utbildningssystemet unik tvärdisciplinär projektkurs.Du får här möjligheten att samarbeta med studenter från samtliga fakulteter i tvärdisciplinärt sammansatta projektgrupper, för att tackla näringslivets innovationsprojekt och samhällets utmaningar. Tvärvetenskaplig kommunikation är en viktig del av kursen och detta praktiseras i grupparbetet och genom de sk pitcharna, som är en del av redovisningen i kursen och gentemot de externa företagen. I kursen ges du möjlighet att skapa nätverk samt utveckla dina personliga och professionella färdigheter - allt i en internationell miljö präglad av kreativitet och entreprenörskap.