Kursen syftar till fördjupad kunskap om utvärderingar inom hälso- och sjukvården vid interventioner/behandlingar med olika former av studiedesign. Centrala inslag ikursen är hur man kan mäta begrepp som hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga. Kursen belyser svagheter och styrkor i mätningar ochutvärderingar.