Kursen ges på halvfart och organiseras i form av nätbaserade träffar. I kursen ingår föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och litteraturstudier. Kursen ingår i ett paket med fyra fristående kurser som tillsammans omfattar 30 hp modersmålsdidaktik. Två kurser ges på höstterminen och två kurser ges på vårterminen.