Ekonomi och juridik i en spännande förening – utbildningen till affärsjurist banar väg för en bred och utvecklande karriär i såväl privata som offentliga företag och organisationer. Som affärsjurist räcker det inte att ha juridiska och ekonomiska kunskaper. Man ska också kunna analysera och lösa juridiska problem, bedöma ekonomiska effekter av juridiska beslut och juridiska effekter av ekonomiska beslut. För affärsjurister från LiU väntar en bred arbetsmarknad. De som har studerat hos oss kan få sin första anställning både inom privat och offentlig sektor. Du kan arbeta i varuproducerande företag, i tjänsteföretag som banker, försäkringsbolag, revisionsbyråer, konsultbyråer, juridiska byråer eller inom handel, transport och spedition. Andra möjligheter är branschorganisationer, intresse- organisationer och internationella organisationer. Skatteförvaltningen, affärsdrivande verk, kom- mun och landsting anställer också affärsjurister.