Är du kreativ och miljömedveten och vill skapa och påverka? I Formvetenskap hantverk och designstudier utvecklar du kunskaper inom hantverk genom praktik och teori, utan krav på förkunskaper. Du får pröva olika idéer, material och verktyg. Här hittar du nya sätt att agera för att bygga morgondagens hållbara samhälle och du banar väg för nya sätt att producera, konsumera och verka inom hantverket. Skapande, reflektion och hållbara perspektiv genomsyrar hela utbildningen. Du studerar hantverk, formgivning och konstnärliga processer samt designhistoria, kulturarv, visuell och materiell kultur. Hantverkets sammanhang och samhälleliga relevans är lika betydelsefullt som ditt sökande efter uttryck. Den framtida yrkesrollen och entreprenörskapet är också en viktig del av utbildningen. Du får förståelse för hantverks- och designerrollen och utbildningen förbereder dig för att jobba med hantverk och design på egen hand eller inom den offentliga sektorn och näringslivet. Arbeta på egen hand eller med andra Efter kandidatexamen kan du arbeta med hantverk och design utifrån hållbara perspektiv. Du kan anställas i kommun, region eller företag och arbeta med kulturfrågor, leda pedagogiska projekt eller jobba med produktion av objekt. Du kan arbeta med produktion av egna objekt, material eller formgivning. Du har också kompetens att skriva om hantverk och design, eller arrangera utställningar eller föredrag för att inspirera och upplysa.