För att kunna upptäcka och identifiera miljöproblem krävs kunskap om naturen. För att förstå de komplexa miljöfrågorna krävs dessutom kunskaper om människan och samhället. Miljövetarprogrammet vid LiU väver ihop sådan kunskap. Som miljövetare från LiU är du attraktiv på arbetsmarknaden för att du har en helhetssyn och kan bidra till skapandet av ett långsiktigt ekologiskt, socialt och ekonomiskt väl fungerande samhälle. Lärarna på miljövetarprogrammet är forskningsaktiva inom många olika miljöfrågor och därför får du ta del av aktuell forskning, till exempel inom klimatpolitik, klimatförändringar och vatten- och resurshantering. Dessutom är flera av uppsatserna som skrivs antingen kopplade till forskningsprojekt eller till praktikplatser vilket gör att ditt arbete redan under utbildningen gör skillnad. Hantering av miljöfrågor är idag en viktig del av verksamheten inom privat och offentlig sektor, på både nationell som internationell nivå. Framtida arbetsroller kan till exempel vara miljöstrateg, miljökonsult, miljöinspektör, miljöstatistiker, naturvårdshandläggare, miljö- och kvalitetschef, avfallstrateg, klimatambassadör, vattenhandläggare, miljörådgivare, miljökommunikatör, energi- och klimatutvecklare eller miljösamordnare. Potentiella arbetsplatser är företag, organisationer eller inom offentlig förvaltning - på regional, nationell och global nivå. Vill du studera vidare erbjuder LiU till exempel mastersprogrammet Science for Sustainable Development.