Hur fungerar och utvecklas samhället lokalt och globalt, och varför sker det på ett visst sätt? Vill du påverka utvecklingen och jobba med samhällsfrågor? Politices kandidat är en utbildning där du tränas i att förstå och i att utreda komplexa samhällsproblem. Politices kandidat är en samhällsvetenskaplig utbildning med statsvetenskap och nationalekonomi som huvudämnen. Här får du förståelse för hur politiska och ekonomiska system fungerar. Du får utveckla din förmåga att identifiera, analysera och föreslå lösningar på olika samhällsproblem. Ett viktigt mål med utbildningen är att öppna upp för en bred och varierad arbetsmarknad. Bland samhällsvetare med statsvetenskap och nationalekonomi, som huvudinriktning, är det vanligt att arbetsuppgifterna kan bestå av att ta fram beslutsunderlag, handlägga ärenden, administrera och samordna, analysera komplex information, genomföra omvärldsanalys och ge professionell rådgivning. Som statsvetare och nationalekonom förväntas du ofta vara väl informerad och en del av arbetet kan bestå av att följa utvecklingen inom politik och ekonomi, läsa och ta till sig rapporter, studera och analysera aktuell statistik och utöva samhällsanalys. Du förväntas ofta också kunna delta i utredningar, leda projekt, skriva rapporter och genomföra muntliga presentationer. Det är heller inte ovanligt att samhällsvetare så småningom blir chefer eller går in i andra ledande befattningar. De viktigaste egenskaperna, som arbetsgivare ofta efterfrågar hos en nyutexaminerad, är att du självständigt skall kunna lösa problem och kritiskt analysera information. Många av våra tidigare studenter finns idag inom offentlig verksamhet som kommuner, myndigheter och departement. Vidare har andra fått arbete på intresseorganisationer, ideella organisationer och inom privat företag som t.ex. bedriver konsultverksamhet. En del av våra tidigare studenter arbetar inom finanssektorn i t.ex. banker och försäkringsbolag. Efter examen är du behörig till vidare studier på avancerad nivå. Flertalet av de som tar examen väljer idag att studera vidare för att ta ut en masterexamen eller en magisterexamen med antingen statsvetenskap eller nationalekonomi som huvudinriktning. En liten andel väljer sedan att doktorera och arbeta som forskare och lärare vid ett universitet eller en högskola.