Child Studies, det tvärvetenskapliga masterprogrammet i barn- och barndomsstudier, ger dig möjlighet att studera barns skilda sociala, kulturella och materiella villkor.