Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt kunskaps- och forskningsområde där människans tänkande, språk och kommunikation studeras.Masterprogrammet är ett brett upplagt program med stor valfrihet. Det är en utbildning i gränsområdet människa och teknik som är både forskningsnära och industrirelevant. Fokus ligger framförallt på kognition och kommunikation med och genom tekniska artefakter.