Psykoterapeutprogrammet är en vidareutbildning i psykoterapi. Studierna på psykoterapeututbildningen är inriktade på endera kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk/relationell -och interpersonell. Utbildningen leder till psykoterapeutexamen.