Utbildningen vänder sig till läkare som har examen från ett land utanför EU/EES och behöver komplettera sin utbildning för att kunna få svensk läkarlegitimation. Utbildningen omfattar två terminers heltidsstudier och innehåller både teoretiska delar och praktik med klinisk tjänstgöring. De studerandes tidigare medicinska kunskap integreras med ny kunskap. De utvecklar också färdigheter i svenska språket, kommunikation, informationssökning och kunskapsutveckling.