Det här är kursen för dig som vill veta mer om våra äldre byggnader och städer! Du kommer få lära dig om de olika byggnadssätt som har använts från medeltiden fram till industrialismen, om de olika regionala särdrag som till viss del fortfarande präglar den svenska landsbygden och den tidiga stadsutvecklingen i våra städer. Kursen fokuserar på svenska förhållanden, men du kommer också att få lära dig om de olika arkitektoniska stilar som har funnits i Europa från medeltiden fram till början av 1800-talet.Kursen tillämpar ett kreativt reflekterande arbetssätt där teori, observation och praktiskt arbete ger dig fördjupade kunskaper inom ämnesområdet.Oavsett om du vill utöka dina arkitekturhistoriska kunskaper för din yrkesutövning, är bildlärare som vill lära dig hur man kan arbeta kreativt med arkitekturhistoria eller bara vill förkovra dig kommer denna kurs ge dig ämneskunskaper som gör att du kommer se på din omgivning på ett helt nytt sätt.Undervisningen består av inspelade föreläsningar och fyra seminarier där vi bl.a. diskuterar olika planlösningar, gårdstyper eller stadsplaner som studenterna har fått förbereda i förväg. Det är möjigt att delta i seminarierna antingen på dagtid eller kvällstid. Under kursen genomförs två prov via kursens lärplattform. För de studenter som kan och vill ges en exkursionshelg till Öland och Kalmar.