Kursen vänder sig till dig som är intresserad av eller arbetar inom pedagogisk verksamhet. Foto används idag av allt yngre åldersgrupper för att undersöka, dokumentera, gestalta och kommunicera. Digitala presentationer blir allt vanligare inom olika verksamhetsområden. I takt med att kameror och digitala verktyg blir allt lättare att använda blir nya medier också alltmer självklara inom utbildning och pedagogisk verksamhet. I kursen kommer du att få tillfälle att tillsammans med andra utveckla din kompetens i foto, bildspråk och digital bildhantering. Kursen tar avstamp i såväl ämnesspecifik teori som gruppens samlade erfarenheter av pedagogiskt arbete. De digitala verktygen undersöks i praktiska övningar och i pedagogisk praktik. Arbetsprocesser och nya erfarenheter diskuteras i gemensamma återkopplingar i studentgruppen.