Kursen består av att praktiskt undersöka och tillämpa illustration som kommunikation och visuellt uttryck. Studenten tränas i att arbeta med egna fria illustrativa uttryck samt att kunna arbeta som illustratör gentemot uppdragsgivare. De olika uppgifterna i kursen kommer att lämnas in i slutet av kursen som en dokumentation och reflektion över sin förvärvade kunskap och erfarenheter.