Ett av litteraturens mest spännande särdrag är hur de presenterar påhittade världar. Läsaren kan upptäcka gamla imperier, fjärran galaxer, eller gömda bakgator i en storstad.Denna kurs ger en praktisk introduktion till hur man skapar fängslande fantasivärldar. Ett urval av fiktiva världar i litteratur diskuteras och korta övningar som inriktar sig på världsskapande genomförs. De studerande arbetar fram en kortare berättande text med fokus på konstruktionen av en trovärdig och engagerande fantasivärld. UrvalsprovObservera att du både behöver anmäla dig till kursen via Antagning.se och skicka in urvalsprov för att söka kursen.Urvalsprovet ska vara en berättande text som presenterar en fiktiv värld, skrivet på engelska och omfatta max. 10 sidor. Observera att utdrag ur längre texter samt ej färdigställt arbetsmaterial fungerar som urvalsprov.Format: Times New Roman 12, radavstånd 1,5, Word eller PDF.Texten skickas som bilaga till english.subject@lnu.se senast 30 april 2020.Bilagan namnges på följande sätt: 1EN141_Efternamn_Förnamn. Den sökandes namn och anmälningsnummer anges också i dokumentet.Observera att sökande som har registrerats på kursen 1KS108 - Kreativt skrivande på engelska: novellen (15 hp) inte behöver skicka in ett urvalsprov. Notera också att studenter som har tagit alla 15 hp inom kursen 1KS108 kommer att ges förtur i urvalet till kursen 1EN141.