Hur många ord behöver man för att skapa en engagerande berättelse? Hur börjar man in medias res, eller skriver ett bra slut?I denna kurs jobbar vi bland annat med de här frågorna. I kursen genomförs berättartekniskt inriktade uppgifter, så som karaktärisering, dialog och berättarstruktur. De studerande utformar en novell genom processkrivande. Parallellt läses skönlitterära texter för att stärka de studerandes eget skrivande. UrvalsprovObservera att du både behöver anmäla dig till kursen via Antagning.se och skicka in urvalsprov för att söka kursen.Urvalsprovet ska vara en berättande text skrivet på engelska och omfatta max. 10 sidor.Format: Times New Roman 12, radavstånd 1,5, Word eller PDF. Observera att utdrag ur längre texter samt ej färdigställt arbetsmaterial fungerar som urvalsprov.Texten skickas som bilaga till english.subject@lnu.se senast den 30 april 2020.Bilagan namnges på följande sätt: 1EN140_Efternamn_Förnamn. Den sökandes namn och anmälningsnummer anges också i dokumentet.