Kursen ger en översikt av ämnesområdet och ett generellt synsätt på projekt som verksamhetsform. Projektarbete är att utifrån grundläggande metoder och verktyg planera, förbereda och genomföra projekt. Projektledning är ledarskap där individ, grupp och kommunikation är viktiga delar. Inom musikbranschen drivs många delar i projektform t.ex. skivutgivningar, konserter, events, festivaler och turnéer. Kursen lär dig tillämpa teorier och metoder om projekt på musikbranschen för att få arbetet att fungera smidigt.