Kursen fördjupar kunskaperna inom marknadsföring Business-to-Business. Fokus ligger på affärsrelationer och nätverk.