Detta är en grundläggande kurs i projektledning som inte kräver några särskilda förkunskaper i projektledning vare sig teoretiska eller praktiska. Kursen behandlar ledarskap och kommunikation i projekt samt projektplaneringsmetoder.Undervisningen sker på distans med hjälp av en webbstudieplats och består i huvudsak av självstudier av litteratur och annat skriftligt material, reflektion och författande av individuella skriftliga rapporter och planeringsdokument, under handledning och återkoppling.