Kursen behandlar hur professionella marknader fungerar i teorin och praktiken. Med professionella marknader avses marknader där köp och försäljning äger rum mellan företag och organisationer, s.k. ”business-to-business”.