Inom freds- och utvecklingsstudier diskuterar vi frågor som rör fred och säkerhet, utvecklingsteorier och internationellt utvecklingssamarbete, internationell politisk ekonomi, väpnade konflikter och konfliktlösning. Kurser erbjuder en bred ansats och introduktion för förståelse av internationella faktorer och global förändring. Ett aktuellt tema är hur globala och lokala verkligheter är sammanbundna, och hur de påverkar aktörer på lokala, nationella och globala nivåer som försöker förändra eller påverka världsordningen. Ansatsen är tvärvetenskaplig och grupparbeten med fokus på aktuella frågor är vanligt förekommande i undervisningen. En fallstudie och ett rollspel med fokus på konfliktlösning i världssamhället utgör en del i kursen.