Affärsinformatik syftar till att belysa och diskutera hur informationsteknologin påverkar och möjliggör för dagens verksamheter vad det gäller nya affärsinriktningar, marknader och kundrelationer. Kursen belyser hur organisationer med hjälp av ett strategiskt grepp kring sina informationsteknologiska investeringar kan skapa konkurrens-, effektivitets- och organisatoriska fördelar. Kursen utrustar studenten med kunskaper inom ämnesområdet för att möta den allt mer informationssystem (IS)/informationsteknik (IT)-täta organisationen.