Kursen omfattar en konst- och bildhistorisk orientering samtidigt som betoning läggs på studiet av motiv- och bildtraditioner utifrån relativistiska synsätt. Arkitekturens gestaltning, stadens framväxt och de industriellt tillverkade tingens formgivning samt den alltmer massproducerande bilden uppmärksammas. Kursen ingår som delkurs i Konst- och bildvetenskap I, men kan också studeras som fristående kurs.